Cast + Crew

Tom Kummer
Frances Schoenberger
Andreas Lebert
Susanne Schneider
Walter Mayer
and many more…

Miklós Gimes   Director
Filip Zumbrunn  Photography
Barbara Landi   Editing
Kai Lüde   Sound
Roger Müller, Daniel Wohnlich   Music

 
Production
T&C Film Zürich
Busse & Halberschmidt Filmproduktion Düsseldorf

plakat

Documentary, CH/D 2010, 92′, HD 
 
Director Miklós Gimes

Original version Swiss German, German, English
 
Production
T&C Film (CH)
Busse & Halberschmidt Filmproduktion (D)